Mottagning

Under våren 2020 avslutar jag min regelbundna mottagning och tar inte emot några nya konfidenter.


Tidigare konfidenter som önskar enstaka uppföljningssamtal är välkomna att höra av sig på  på mail: larsake.w.persson@gmail.com

eller telefon 070-7614090