Home


LåW-Ord

Larsåke W Persson


Kalvsviksvägen 20,

13795 Österhaninge 

info@laword.se, larsake.w.persson@gmail.com

070-7614090


Om mig:


Jag är (pensionerad) pastor i Equmeniakyrkan, (ordinerad i Svenska Baptistsamfundet 1969), teol.kand. från Uppsala Universitet och diplomerad terapeut från S:t Lukasstiftelsen. 


Som pastor har jag haft församlingstjänst i Uppsala, Västerås, Norrmalmskyrkan i Sthlm och i Valsätrakyrkan i Uppsala.  Under några år i början på 1970-talet arbetade jag centralt i Sv Baptistsamfundet och SBUF. 


Inom S:t LUkasstiftelsen har jag arbetat som terapeut i Västerås, som bitr. direktor på kansliet i Sthlm och som kursledare inom s S:t Lukas själavårdsinstitut. 


År1981 började jag undervisa i själavård och religionspsykologi, först på Örebro Missionsskola, därefter på Betelseminariet och slutligen på Teologiska Högskolan.


Sedan ett tjugotal år jag huvudsakligen varit verksam som frilansande författare, föreläsare, handledare och terapeut/själavårdare i min firma LåW-Ord.


Sedan den 15 mars, när jag slutade min tjänst som vakanspastor i Bromma, försöker jag finna former för ett liv som emeritus, pensionär och jourhavande morfar.