Kalender

 

Kalender för 2019

 

Måndagar har jag som regel samtal på mottagningen Eken.

Tisdagskvällar är jag oftast på Rastplats Söder (Stila Mässa och samtalsgrupp)


Övriga bokningar under våren enligt följande:

 

24 mars      Predikan  i Valsätrakyrkan, Uppsala

 

3 april         Personalvårdsgruppens dag om hantering  av församlingskriser.

3 april         Föreläsning vid SKR:s kurs för institutionspastorer/präster

                      på Marielunds stiftsgård

7 april         Predikan i Västerortskyrkan, Vällingby

14 april       Gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan

16 april       Stilla mässa vid Rastplats Söder i Andréaskyrkan

28 april       Gtj i Centrumkyrkan, Avesta

30 april       Valborgsmässofirande på Strömsborg utanför Norrtälje. 

 

5 maj          Predikan i Tenstakyrkan

9 maj          Föreläsning för Sjukhuskyrkan i Örebro

30 maj        Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i Jönköping

- 2 juni

1 juni          Återträff i Jönköping för gruppen som avskiljdes för tjänst

                     i Sv Baptistsamfundet för 50 (!) år sedan