Kalender

Kalender för 2018

 

4 dec Stilla Mässa i Andréaskyrkan

23 dec Gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan

 

2019

7-10 jan Equmeniakyrkans medarbetardagar i Göteborg

20 jan Sinnesrogudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan. Tema: Tystnad

30 jan Dagträff i Andreaskyrkan, Stockholm:

"Sju dagars vandring till Santiago de Compostela

-- och 70 år som pilgrim på jorden."

 

3 febr Gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan

17 febr Gudstjänst i Olivehällskyrkan i Strängnäs

27 febr Dagträff i Husbykyrkan:

"Gammal och vis - eller gammal och envis?

Vad händer med oss när vi åldras?"

 

12 mars Föreläsning om Sinnesrobönen vid Ted Harris´ kurs "Dialog om det inre livet"

i Farstasalen, Söderledskyrkan.

16 mars Equmeniakyrkans kursdag för små församlingar.

17 mars Gudstjänst i Centrumkyrkan, Avesta

 

3 april Personalvårdsgruppens dag om hantering av församlingskriser.