Kalender

Kalender för 2018

 

25 okt -- Studieresa i norra Thailand (Chiang Mai)

8 nov

18 nov Gudstjänst i Centrumkyrkan i Avesta

22 nov 14.00 Föreläsning för Stadsmissionen, S:t Paulskyrkan, Stockholm

"Hur hel kan man bli? Möjligheter och begränsningar i våra livsberättelser."

25 nov Gudstjänst i Missionskyrkan i Sala

 

4 dec Stilla Mässa i Andréaskyrkan

23 dec Gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan

 

2019

7-10 jan Equmeniakyrkans medarbetardagar i Göteborg

20 jan Sinnesrogudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan. Tema: Tystnad

30 jan Dagträff i Andreaskyrkan, Stockholm:

"Sju dagars vandring till Santiago de Compostela

-- och 70 år som pilgrim på jorden."

 

3 febr Gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan

17 febr Gudstjänst i Olivehällskyrkan i Strängnäs

27 febr Dagträff i Husbykyrkan:

"Gammal och vis - eller gammal och envis?

Vad händer med oss när vi åldras?"