Kalender

 

Kalender för 2019

 

20 jan         Sinnesrogudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan.  Tema: Tystnad

29 jan         Stilla mässa vid Rastplats Söder i Andréaskyrkan

30 jan         Dagträff i Andreaskyrkan, Stockholm:

                    "Sju dagars vandring till Santiago de Compostela

                     --  och 70 år som pilgrim på jorden."

 

17 febr        Gudstjänst i Olivehällskyrkan i Strängnäs

27 febr        Dagträff i Husbykyrkan:

            "Gammal och vis - eller gammal och envis? 

              Vad händer med oss när vi åldras?"

 

12 mars      Föreläsning om Sinnesrobönen vid Ted Harris´ kurs

                     "Dialog om det inre livet" i Farstasalen, Söderledskyrkan.

12 mars      Stilla mässa vid Rastplats Söder i Andréaskyrkan

16 mars      Equmeniakyrkans kursdag för små församlingar.

17 mars      Gudstjänst i Centrumkyrkan, Avesta

24 mars      Gudstjänst i Valsätrakyrkan

 

3 april         Personalvårdsgruppens dag om hantering  av församlingskriser.

7 april         Gudstjänst i Västerortskyrkan, Vällingby

16 april       Stilla mässa vid Rastplats Söder i Andréaskyrkan

30 april       Valborgsmässofirande på Strömsborg utanför Norrtälje. 

 

29 maj        Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i Jönköping

- 2 juni