Kalender

Kalender för 2018

 

26 aug Gudstjänst i Björksäterskyrkan i Bålsta

 

14 sept Linköping. Konsultation för personalvården

15 sept Equmeniakyrkans styrelseutbildning i Bromma

16 sept Gudstjänst i Skogsängskyrkan i Rönninge

18 sept Kursdag för NAV-personal på Marielunds Stiftsgård, Ekerö

26-27 sept Sjukhuskyrkans fortbildningsdagar i Lund

28 sept Samling för Medarbetare i Personalvården i Equmeniakyrkan och EFK

30 sept Gudstjänst i Olivehällskyrkan i Strängnäs

 

2 okt Samtalskväll i S:t Paulskyrkan i Stadsmissionens regi.

7 okt Gudstjänst i Centrumkyrkan, Avesta

9 okt Stilla Mässa i Andréaskyrkan

15 okt Föreläsning på RPG i Hedemora: 70 år som pilgrim på jorden.

17 okt Föreläsning på Dagträff i Nybrokyrkan, Falun:

"Gammal och vis eller gammal och envis?"

20-21 okt Församlingshelg i Equmeniaförsamlingen i Örbyhus.

Tema: "Hur hel kan man bli?"

23 okt Jubileumskväll, Sveriges Frikyrkosamråd 100 år, Immanuelskyrkan, Stockholm

 

25 okt -- Studieresa i Thailand

8 nov

18 nov Gudstjänst i Centrumkyrkan i Avesta

22 nov 14.00 Föreläsning för Stadsmissionen, S:t Paulskyrkan, Stockholm

"Hur hel kan man bli? Möjligheter och begränsningar i våra livsberättelser."

25 nov Gudstjänst i Missionskyrkan i Sala

 

4 dec Stilla Mässa i Andréaskyrkan

23 dec Gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan

 

2019

7-10 jan Equmeniakyrkans medarbetardagar i Göteborg

20 jan Sinnesrogudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan. Tema: Tystnad