Kalender

Kalender för 2018

 

26 aug Gudstjänst i Björksäterskyrkan i Bålsta

 

15 sept Equmeniakyrkans styrelseutbildning i Bromma

16 sept Gudstjänst i Skogsängskyrkan i Rönninge

18 sept Kursdag för NAV-personal på Marielunds Stiftsgård, Ekerö

26-27 sept Sjukhuskyrkans fortbildningsdagar i Lund

28 sept Samling för Medarbetare i Personalvården i Equmeniakyrkan och EFK

30 sept Gudstjänst i Olivehällskyrkan i Strängnäs

 

2 okt Samtalskväll i S:t Paulskyrkan i Stadsmissionens regi.

7 okt Gudstjänst i Centrumkyrkan, Avesta

15 okt Föreläsning på RPG i Hedemora

20-21 okt Församlingshelg i Equmeniaförsamlingen i Örbyhus

23 okt Jubileumskväll, Sveriges Frikyrkosamråd 100 år, Immanuelskyrkan, Stockholm

 

10 nov Utbildningsdag, Diakoni och Själavård, Equmeniakyrkan. SVF i Jönköping.

18 nov Gudstjänst i Centrumkyrkan i Avesta

22 nov Föreläsning för Stadsmissionen, S:t Paulskyrkan, Stockholm

25 nov Gudstjänst i Missionskyrkan i Sala

 

23 dec Gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan