Home

LåW-Ord

Larsåke W Persson

 

Love Almqvists väg 4 A, 112 53 Stockholm info@laword.se, larsake.w.persson@gmail.com

070-7614090

 

Om mig:

 

Jag är (pensionerad) pastor i Equmeniakyrkan, (ordinerad i Svenska Baptistsamfundet 1969), teol.kand. från Uppsala Universitet och diplomerad terapeut från S:t Lukasstiftelsen.

 

Som pastor har jag haft församlingstjänst i Uppsala, Västerås, Norrmalmskyrkan i Sthlm och i Valsätrakyrkan i Uppsala. Under några år i början på 1970-talet arbetade jag centralt i Sv Baptistsamfundet och SBUF.

 

Inom S:t LUkasstiftelsen har jag arbetat som terapeut i Västerås, som bitr. direktor på kansliet i Sthlm och som kursledare inom s S:t Lukas själavårdsinstitut.

 

År1981 började jag undervisa i själavård och religionspsykologi, först på Örebro Missionsskola, därefter på Betelseminariet och slutligen på Teologiska Högskolan.

 

Sedan ett tjugotal år jag huvudsakligen varit verksam som frilansande författare, föreläsare, handledare och terapeut/själavårdare i min firma LåW-Ord.